Prisutdelningsceremonin Itf Automationspris 2019. Klass PGEA1 – linje Automation, vid Perstorps tekniska gymnasium

Tidigare vinnare

2019

Klass PGEA1 – linje Automation,  vid Perstorps tekniska gymnasium

2018

Börje Wigren, Holmen, Norrköping
Mats Renfors, LKAB, Kiruna

2017

Börje Eriksson, Metsä Board, Husum
Kenneth Karlsson, Kungsbacka kommun teknikcollege

2016

Johan Bengtsson, Göteborgs tekniska College
Göran Iraeus, OmniProcess

2015

Filip Eng, Martensson Consulting
Anders Klein, Preem

2014

Peder Hägglund, Iggesunds Bruk
Johan Thörn, ETEC, Oskarshamn

2013

Jan Björkman, LKAB

Erik Hamrén, Lindholmens Tekniska Gymnasium

2012

Krister Forsman, Perstorp

Fredrik Svensson, DynaMate/Scania

2011

Per-Ola Olsson, OKG, Oskarshamn

Johnny Johnsén, CocaCola, Jordbro

2010

Ulf Hamrin, Emerson Process Management

Håkan Nilsson, Österänggymnasiet i Kristianstad

2009

Lars-Erik Andersson, Reglertekniska Ingenjörsbyrån

Ove Karlsson, BIS Production Partner

2008

Bengt Nilsson, Korsnäs-Frövi
Bengt Eiserman, Fyrisskolan i Uppsala

2007

Dag Toijer, Tidningen Automation
Jerry Lindblom, Luleå Tekniska Universitet

2006

Gerdt Fladda, BTG
Göran Malmberg, Rikspappersskolan i Markaryd

2005

Stefan Rönnbäck, Optimation
Monica Johansson, Luleå Tekniska Universitet och
Jan Niemi, Luleå Tekniska Universitet

ITF Automationspris

Itf:s Automationspris tilldelas en eller flera personer (d.v.s. inte företag eller organisationer) som genom framstående insatser inom området industriell automation, gärna under lång tid, verkat för att popularisera området industriell automation och/eller bidragit till att tillämpningar av industriell automation ökat konkurrenskraften hos företag i Sverige.

Styrelsens fokus ligger på personer som i sin dagliga verksamhet arbetar med, eller ansvarar för, tillämpningar av professionell automation, inklusive mätteknik. Insatser som uppmärksammas kan vara sådana som, gärna utöver kraven för den dagliga gärningen, utförts på fältet/i processen och som lett till att processen och därmed företagets verksamhet, blivit effektivare, insatser för att sprida kunskap om nyttan av ansvarsfullt tillämpad automation i företaget/samhället och/eller insatser som lyfter statusen för automationsområdet och därmed verkar för att säkerställa framtida rekrytering.

Insatserna bör gärna gå utöver de som normalt ligger inom pristagarens arbetsuppgifter. Arbetet har snarare utförts idogt under lång tid än som en enstaka, om än brilliant, insats. Det är positivt om pristagaren är medlem i ITF.

Målgruppen för pristagare till ITFs Stora Automationspris är slutanvändare och konsulter verksamma inom svenskbaserade företag.

ITF:s Automationspris, “Framtidspriset”, tilldelas en eller flera personer som genom en framstående insats inom något område kopplat till professionell automation, verkar som föredöme för ungdomar som just står i begrepp att välja, eller just har valt, teknisk verksamhet, speciellt med inriktning mot professionell automation, som sitt verksamhetsfält. Styrelsens tanke med ”ungdoms-” priset är främst att premiera goda insatser på gymnasium eller högskola. Men även andra framträdande insatser kan komma i fråga, om priset därmed kan förväntas leda till en popularisering av tekniska utbildningslinjer.

Målgruppen för ITFs Automationspris, “Framtidspriset”, är elever och lärare verksamma inom utbildningssektorn i Sverige.

 Förslag – alla kan föreslå kandidater till ITF:s Automationspriser (även sig själv). Förslagen skickas skriftligen till ITF Automations styrelse. Alla nomineringar ska vara skriftliga och innehålla såväl förslaget, som en beskrivning av den insats som föreslås premieras, samt förslag till motivering i överensstämmelse med prisets anda.