Datum

5 – 6 Februari 2020

Plats & info

Automationsdagarna 2020 äger rum
i Eriksbergshallen, Göteborg.

Klicka här för information om plats, transport och boende.

Pris

Aktuell prislista hittar du här.

Vad är ITF Automationsdagar?

ITF Automation är en ideell förening för personer som arbetar med, eller är intresserade av, mätteknik eller professionell Automation i någon form.

Föreningen har mer än 50 år på nacken och har idag runt 1000 medlemmar. De kommer i stor utsträckning från processindustrin, och arbetar där speciellt som “instrumentare”, “automationare” eller instrumentchefer inom skogsindustrin och gruv-/stålindustrin och petrokemisk industri. TF har även en hel del medlemmar med akademisk koppling genom forskningsinstitut, högskolor och universitet samt gymnasieskolor.

Fortbildningssatsningen “Automationsdagarna” har ITF drivit sedan 1987. Det är sedan tiotalet år en tvådagarskonferens där vi samlar aktuella föredrag under olika halvdagsteman. Vi samlar normalt 300 till  400 personer under de två konferensdagarna. Under konferensen pågår även en utställning med leverantörer som visar det senaste inom mätning och automation. Till konferensens styrkor hör bland annat att det ges gott om möjligheter till sociala kontakter (inte minst på utställningsgolvet och i samband med utställarkvällen/middagen).