ITF Automationsdagar

Torsdag

08.30

Registrering och kaffe

Datasäkerhet

Ger redundans alltid bättre säkerhet?
Tor Onshus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU

Vi använder ofta redundans som ett mått för att förhindra att enskilda fel påverkar vår funktion negativt. Det finns många typer av redundans och vissa är positiva för säkerheten, medan andra är negativa och ger sämre säkerhet. Redundans kan därför ha både negativa och positiva effekter på säkerheten och produktionen i anläggningen, men sällan båda samtidigt.

Cyber Security Var ligger utmaningarna
Urban Haglund

Nya normalläget – En kontinuerlig förändring av yttre hot och interna risker
Jörgen Kleist, Sectra

Vi står inför en ny digitaliserad verklighet när det gäller vad som är möjligt. Grunden i hur våra nätverk byggs förändras. Smarta kontrollsystem förändrar hur vår infrastruktur styrs. Molnlösningar och digitala ekosystem förändrar affärsmodellerna. Attackytan för cyberhot är hela denna massa av digitala system.

Datasäkerhetslösningar
Lars Bagnert, Primekey

Parallella utbildningsspår

Begränsat antal platser, föranmälan möjligt

Processäkerhet

Grundläggande reglering

Tomas Eriksson, Optimation

12.00

Lunch

MMI / HMI

Från produkt- till användarefokus,  Att förflytta verksamheten från HMI-design till upplevelsedesign.
Mats Moberg, Volvo Cars

Strategier för en digital framtid
Lena Delbom (fd. Stridsman), ABB

Vad ser vi för digitala trender och hur kan vi omsätta det till tillämpningar i industrin som ökar konkurrenskraft, skapar nya affärsmodeller samt attraherar den digitala generationen. Fokus är på Automation och robotisering, kollaborativa robotar som arbetar tillsammans med människor inte minst.

Vår resa till framtidens integrerade operatörsgränssnitt
Yvonne Jerreback, Preem

 

Parallella utbildningsspår

Begränsat antal platser, föranmälan möjligt

Pumpar & ställdon

Instrumentera ett flödesschema

Lennart Johansson, pidab AB

16.00

Avslutning

Close Menu