Torsdag

07.30-08.30

Registrering och kaffe

Presentation av SIP och arbetet med en automationsutbildning

Datasäkerhet

Ger redundans alltid bättre säkerhet?
Tor Onshus, Teknisk kybernetikk, NTNU Norge

Vi använder ofta redundans som ett mått för att förhindra att enskilda fel påverkar vår funktion negativt. Det finns många typer av redundans och vissa är positiva för säkerheten, medan andra är negativa och ger sämre säkerhet. Redundans kan därför ha både negativa och positiva effekter på säkerheten och produktionen i anläggningen, men sällan båda samtidigt.

Cyber Security Var ligger utmaningarna
Urban Haglund, Siemens

Digitaliseringen inom industrin fortsätter med ökande hastighet vilket skapar nya värden och möjligheter. En medveten strategi kring Cyber Security är en grundsten för att ha en tillförlitlig digitaliseringslösning under en produktionsanläggnings hela livscykel, alltifrån första driftstagande, produktion och moderniseringar. Det är flera utmaningar på olika plan att beakta för att minimera risken att utsättas för cyberrelaterade hot.

Nya normalläget – En kontinuerlig förändring av yttre hot och interna risker
Jörgen Kleist, Sectra

Vi står inför en ny digitaliserad verklighet när det gäller vad som är möjligt. Grunden i hur våra nätverk byggs förändras. Smarta kontrollsystem förändrar hur vår infrastruktur styrs. Molnlösningar och digitala ekosystem förändrar affärsmodellerna. Attackytan för cyberhot är hela denna massa av digitala system.

Protecting IoT Device Identities
Tomas Gustavsson, Primekey

Public Key Infrastructure (PKI) has had a place in the security toolbox for decades and is today one of the core technologies enabling security on the Internet and it is also becoming the de-facto standard for (I)IoT. This presentation will provide some best practices for using PKI in an IoT architecture, involving the complete IoT device life-cycle from the cradle to the grave.

 

Parallella utbildningsspår

Begränsat antal platser, föranmälan möjligt

Utbildning: Instrumentera ett flödesschema

Lennart Johansson, pidab AB

Vad är det processingenjören vill? Vad betyder symbolerna på schemat? Varför ser scheman så olika ut mellan olika industrier och företag?

Lennart arbetar med främst med instrumentering och automation inom papper och massaindustrin. Att relisera vad processingenjören vill är hans dagliga syssla.

Utbildning: Grundläggande reglering

Joakim Wallbing, Optimation

Reglerteknik ifrån grunden. Hur påverkar regulatorns inställningar vår reglering och vad kan vi göra för att optimera vår process.

Jokaim och hans kollegor åker land och rike runt för att hjälpa olika processindustrier med lösa reglerproblem

12.00

Lunch

MMI / HMI

Från produkt- till användarefokus,  Att förflytta verksamheten från HMI-design till upplevelsedesign.
Pernilla Krook och Samuel Palm, Volvo Cars

We are in a transformation within automotive industry, going from being a manufacturer of cars to a provider of mobility. This transformation has also affected on our development of our products HMI and how we see the users role. We will give a historical view how we have transformed until today and give a glimpse of the future.

Strategier för en digital framtid
Lena Delbom (fd. Stridsman), ABB

Vad ser vi för digitala trender och hur kan vi omsätta det till tillämpningar i industrin som ökar konkurrenskraft, skapar nya affärsmodeller samt attraherar den digitala generationen. Fokus är på Automation och robotisering, kollaborativa robotar som arbetar tillsammans med människor inte minst.

Vår resa till framtidens integrerade operatörsgränssnitt
Yvonne Jerreback, Preem

En ny lösning på det integrerade operatörs gränssnittet växer fram i vår industriella miljö.
I en operatörsmiljö där vi integrerar flera system i ett enda visualiseringsområde, som styrs av endast en muspekare och ett tangentbord. Ett flexibelt användargränssnitt som kan anpassas till operatörens preferenser.
Men vilka krav ställer det på organisation, IT-säkerhet och tillgänglighet? Följ med på vår utmaning att hitta Sveriges bästa kontrollrumspanel.

Parallella utbildningsspår

Begränsat antal platser, föranmälan möjligt

Utbildning: Pumpar och reglerventiler

Mats Björkner, Pumpportalen
Robert Sarin, Somas
Fredrik Gustafsson, Corona Control
 
Målsättningen när man väljer en pump är ofta att den skall fungera felfritt
med så låga driftskostnader som möjligt under hela sin livslängd. Under
föredraget går vi igenom de viktigaste faktorerna och villkoren vi måste
möta för ett lyckat pumpval.
Ventilval och egenskaper -Konsekvenser vid överdimensionerande av ventiler -Energikostnader inte helt försumbara vid pneumatiskt styrda ventiler

Utbildning: Processsäkerhet

Blenda Weibull, Weibullkonsult

Processäkerhet/instrumentering :
Genom att titta på ett antal olycker kan man belysa olika aspekter av processäkerhet /instrumentering
* Bedöma värsta scenario (hur farligt övertryck egentligen är) * Alternativa val av skydd (tillräckligt stark utrustning kontramekaniskt skydd kontra förregling) * Reglering kontra barriär * Mäta rätt och mäta rätt saker * Konstruktions- eller installationsfel som inte upptäcks i tid * Bristande tillförlitlighet under drift som kan leda till rutinmässiga förbikopplingar Av misstag kan vi lära oss – med utgångspunkt från ett antal verkliga olyckor
diskuteras ett antal aspekter kring instrumentering och dess roll för
processäkerheten. Olyckorna exemplifierar olika faser i en processanläggnings
liv från den första riskbedömningen till långvarig drift. Riskhantering och
ledningssystem för funktionssäkerhet intar centrala roller i lärandet och
belyses i slutet av presentationen

16.00

Avslutning