ITF Automationsdagar

Utbildningsspåren börjar ta form

Utbildningsspåren börjar ta form

Ett av utbildningsspåren på torsdag eftermiddag kommer att handla om val av pumpar och reglerventiler och dess betydelse för en väl fungerande reglering.

Faktorer och villkor för lyckade pumpval

Mats Björkner, Pumpportalen
Målsättningen när man väljer en pump är ofta att den skall fungera felfritt med så låga driftskostnader som möjligt under hela sin livslängd. Under kursen går vi igenom de viktigaste faktorerna och villkoren vi måste möta för ett lyckat pumpval.

Reglerventiler och On-off ventiler

Robert Sarin, Somas
– Ventilval och egenskaper
– Konsekvenser vid överdimensionerande av ventiler
– Energikostnader inte helt försumbara vid pneumatiskt styrda ventiler

Reglerventiler Sätesventiler

Svante Karlsson, Corona Control
– När väljer man sätesventiler istället för andra ventiltyper
– Betydelse av ventilens karaktäristik i reglersystemet
– Hur hanterar man ljudproblem, kavitation och flashing

Leave a Reply

Close Menu